برچسب: string

1

حذف کاراکترهای غیر الفباعددی از یک رشته در C

فرض کنید یک آرایه ای داریم از نوع char که بصورت داینامیک تعریف کردیم که شامل کاراکترهای الفبایی، عددی، نگراشی، فاصله و غیره هست. حالا میخواهیم هرکاراکتری غیر الفباعددی را از آرایه حذف کنیم....

2

معکوس یک رشته بصورت غیر درجا

بیان مساله در این پست نشان دادیم که چطور میشود خود ارایه را معکوس کرد. حالا میخواهیم تابعی ای بنویسیم که یک رشته بگیرد و معکوس آن را در رشته دیگری قرار داده و...