برچسب: چاپ آرایه

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ رشته بصورت برعکس 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ رشته بصورت برعکس

بیان مساله یک تابع بازگشتی به نام stringReverse بنویسید که یه ارایه از کاراکترها به عنوان ارگومان بگیره و از عقب به جلو چاپشون کنه و چیزی برنگردونه. و وقتی رسیدیم به کاراکتر null...

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ بازگشتی آرایه 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ بازگشتی آرایه

بیان مساله یه تابع به نام printArray بنویسید که یک آرایه و سایز اون آرایه رو به عنوان آرگومان بگیره و چاپش کنه و چیزی برنگردونه. تابع باید وقتی رسید به ارایه بطول صفر...