برچسب: مقلوب کردن

حل تمرین کتاب دایتل – معکوس کردن عدد در C 1

حل تمرین کتاب دایتل – معکوس کردن عدد در C

مساله – مقلوب عدد یه تابع بنویسید که یه مقدار صحیح بگیره و برعکسش رو برگردونه. مثلا عدد 7631 رو بگیره و 1367 رو برگردونه   مقدمه ابتدا فرض میگیرم اعداد ورودی تابع دقیقا...