برچسب: شبیه سازی

پی سی آموز 1

حل تمرین کتاب دایتل – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش

مساله – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش در این مساله میخواهیم با استفاده از اعداد تصادفی یک شبیه سازی را ایجاد کنیم (مسابقه ی بین لاک پشت و خرگوش). شرکت کننده ها مسابقه...