برچسب: تابع بازگشتی

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف 1

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف

مساله – جدول دهدهی، دودویی، اکتال و دسیمال معادل یک برنامه بنویسید که معادل دودویی، هشت هشتی و شانزده شانزدهی اعداد 1 تا 256 را چاپ کند. (راهنمایی: با شناسه های %o و %X...

حل تمرین کتاب دایتل – پیدا کردن کوچکترین عنصر در ارایه – بازگشتی 1

حل تمرین کتاب دایتل – پیدا کردن کوچکترین عنصر در ارایه – بازگشتی

بیان مساله یه تابع بازگشتی به نام revursiveMinimum بنویسید که یه ارایه صحیح و سایز اون آرایه رو بگیره به عنوان ارگومان و کوچکترین عنصر ارایه رو بگردونه. تابع باید متوقف بشه و برگرده...

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ رشته بصورت برعکس 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ رشته بصورت برعکس

بیان مساله یک تابع بازگشتی به نام stringReverse بنویسید که یه ارایه از کاراکترها به عنوان ارگومان بگیره و از عقب به جلو چاپشون کنه و چیزی برنگردونه. و وقتی رسیدیم به کاراکتر null...

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ بازگشتی آرایه 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ بازگشتی آرایه

بیان مساله یه تابع به نام printArray بنویسید که یک آرایه و سایز اون آرایه رو به عنوان آرگومان بگیره و چاپش کنه و چیزی برنگردونه. تابع باید وقتی رسید به ارایه بطول صفر...

حل تمرین کتاب دایتل – جستجوی خطی با تابع بازگشتی 1

حل تمرین کتاب دایتل – جستجوی خطی با تابع بازگشتی

  بیان مساله برنامه ی Fig. 6.18 رو طوری تغییربدین که از یه تابع بازگشتی linearSearch برای جستجوی خطی در یه آرایه استفاده کنه. این تابع باید یک آرایه صحیح، سایز آرایه و کلیدی...

تشخیص خود مقلوبی رشته بروش بازگشتی 1

تشخیص خود مقلوبی رشته بروش بازگشتی

تست خودمقلوبی یک رشته بصورت بازگشتی در این پست نشان دادیم که چطور میشه خود مقلوبی یک رشته را بروش غیربازگشتی بررسی کرد. حالا میخواهیم همین نتیجه را با یک رابطه و تابع بازگشتی...