برچسب: اشاره گر

پی سی آموز 1

حل تمرین کتاب دایتل – ماشین حساب با اشاره گر ها به تابع

مساله: ماشین حساب با استفاده از اشاره گرها به تابع میخواهیم یک ماشین حساب بسیار ساده بسازیم. طوری که برنامه ابتدا یک منو به کاربر ارائه دهد که شامل 4 عمل اصلی حساب یعنی...

پی سی آموز 1

حل تمرین کتاب دایتل – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش

مساله – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش در این مساله میخواهیم با استفاده از اعداد تصادفی یک شبیه سازی را ایجاد کنیم (مسابقه ی بین لاک پشت و خرگوش). شرکت کننده ها مسابقه...

2

معکوس یک رشته بصورت غیر درجا

بیان مساله در این پست نشان دادیم که چطور میشود خود ارایه را معکوس کرد. حالا میخواهیم تابعی ای بنویسیم که یک رشته بگیرد و معکوس آن را در رشته دیگری قرار داده و...