دسته: برنامه نویسی

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف 1

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف

مساله – جدول دهدهی، دودویی، اکتال و دسیمال معادل یک برنامه بنویسید که معادل دودویی، هشت هشتی و شانزده شانزدهی اعداد 1 تا 256 را چاپ کند. (راهنمایی: با شناسه های %o و %X...

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی

مساله  – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی یه عدد صحیح (5 رقمی یا کمتر) که فقط از 0 و 1 تشکیل شده از ورودی بخوانید و معادل دهدهی آن را چاپ کنید.  ...

حل تمرین کتاب دایتل – معکوس کردن عدد در C 1

حل تمرین کتاب دایتل – معکوس کردن عدد در C

مساله – مقلوب عدد یه تابع بنویسید که یه مقدار صحیح بگیره و برعکسش رو برگردونه. مثلا عدد 7631 رو بگیره و 1367 رو برگردونه   مقدمه ابتدا فرض میگیرم اعداد ورودی تابع دقیقا...

حل تمرین کتاب دایتل – تست palindrome بودن عدد 1

حل تمرین کتاب دایتل – تست palindrome بودن عدد

سوال – تست خودمقلوبی یک عدد یک palindrome یه عدد یا عبارت متنی است که از هر دو طرف یکسان خوانده میشود. برای مثال، هرکدوم از اعداد 5 رقمی ذیل palindrome هستند: 12321, 55555,...

حل تمرین کتاب دایتل – پیدا کردن کوچکترین عنصر در ارایه – بازگشتی 1

حل تمرین کتاب دایتل – پیدا کردن کوچکترین عنصر در ارایه – بازگشتی

بیان مساله یه تابع بازگشتی به نام revursiveMinimum بنویسید که یه ارایه صحیح و سایز اون آرایه رو بگیره به عنوان ارگومان و کوچکترین عنصر ارایه رو بگردونه. تابع باید متوقف بشه و برگرده...