دسته: اندروید

توضیح قسمت های مختلف یک پروژه اندرویدی 0

توضیح قسمت های مختلف یک پروژه اندرویدی

یک پروژه اندرویدی از چه فایل هایی تشکیل می شود؟ در مقاله اول استارت پروژه را زدیم و اولین پروژه اندرویدی رو ایجاد کردیم اما بریم سراغ تشریح فایل ها، بعد از اینکه ما...

0

چگونه اولین برنامه اندروید خود را بنویسیم؟

شروع برنامه نویسی اندروید چگونه اولین برنامه اندروید خود را بنویسیم؟ در این مقاله چه می گذرد معرفی اندروید امکانات و قابلیت ها محیط توسعه نصب و راه اندازی شروع اولین پروژه اندروید چیست؟...